Het Aanmeldportaal - Sleutel naar spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Sleutel naar spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Het AanmeldPortaal is een samenwerking van de (zorg)organisaties Amphia, AvoordMijZoSurplus en Thebe. Zij hebben de krachten gebundeld in het belang van de spoedzorg aan kwetsbare ouderen. Het AanmeldPortaal is een zorgloket voor huisartsen/-posten en spoedeisende hulpartsen. Het doel van Het AanmeldPortaal is om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen en direct de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen. Het werkgebied van Het AanmeldPortaal reikt van Etten-Leur tot Den Bosch en van Breda tot Gorinchem. Het Aanmeldportaal is telefonisch bereikbaar via 085 484 2510

Verwijshulp

Het AanmeldPortaal werkt met Verwijshulp.nl. Daar is direct inzichtelijk waar in de regio beschikbare capaciteit is. U kunt zelf telefonisch contact opnemen met de aanbieder die een plaats beschikbaar heeft.
Op Verwijshulp.nl is een triagefunctie opgenomen die u helpt om tot de meest passende zorg te komen.
Door regio-breed de capaciteit in kaart te brengen is het intramuraal plaatsen beter georganiseerd. Wij vragen u tijdig en bij voorkeur overdag aan te melden, waardoor voorkomen kan worden dat onnodige plaatsingen in de ANW-uren plaatsvinden.

Instructie Verwijshulp – YouTube


Consultatie

Met het AanmeldPortaal ontstaat een zorgloket voor de huisarts en de artsen van de spoedeisende hulp waar zij 24 uur per dag met vragen terecht kunnen middels de consultatiefunctie. Door onderstaand nummer te bellen, komt u direct in contact voor de consultatie. NB. Dit nummer is niet bedoeld voor plaatsing op een beschikbaar bed.


Voor spoedzorg

In geval van spoed kan de verwijzer contact opnemen met een triagist via het telefoonnummer 085 484 25 11. Dit nummer is op werkdagen van 09.00 tot 20:00 uur bemand. De triagisten weten of en waar er een spoedbed vrij is. Er is sprake van spoed als:

  • er een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie plaatsvindt (aandoeningen, stoornissen, beperkingen van een cliënt of van de informele hulp zoals het wegvallen van mantelzorg).
  • die leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg.
  • waarbij het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor de patiënt en/of zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar info@hetaanmeldportaal.nl