Het Aanmeldportaal - Sleutel naar spoedzorg voor kwetsbare ouderen

085 48 42 515

of mail naar info@hetaanmeldportaal.nl

Sleutel naar spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Het AanmeldPortaal is een samenwerking van de zorgorganisaties Avoord, Elisabeth, Surplus, De Riethorst Stromenland, Thebe en Volckaert. Zij hebben de krachten gebundeld in het belang van de spoedzorg aan kwetsbare ouderen. Het portaal is een zorgloket voor huisartsen/huisartsenposten en spoedeisende hulpartsen. Doel van Het AanmeldPortaal is om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen en direct de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen. Het werkgebied van Het AanmeldPortaal reikt van Etten-Leur tot Den Bosch en van Breda tot Gorinchem.

Zorgloket

Met Het AanmeldPortaal ontstaat een zorgloket voor de huisarts en de artsen van de spoedeisende hulp waar zij ook buiten kantooruren en tijdens weekenden en feestdagen terecht kunnen. Samen met een medewerker van één van de zes deelnemende zorgpartners kan de arts overleggen over passende mogelijkheden voor de patiënt of consultatie vragen van een specialist ouderenzorg. Is zorg aan huis mogelijk dan kan thuiszorg uitkomst bieden. En als het niet anders kan biedt Het AanmeldPortaal een bed voor (tijdelijke) opname in de regio. Hiermee heeft de huisarts, maar ook de arts van de spoedeisende hulp vanaf nu één aanspreekpunt om de meest passende spoedzorg voor een patiënt te regelen.

Productkaart

Op de productkaart die ontwikkeld is, staat op overzichtelijke wijze hoe de bereikbaarheid van Het AanmeldPortaal is geregeld; zowel binnen als buiten kantooruren.