Het Aanmeldportaal - Sleutel naar spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Sleutel naar spoedzorg voor kwetsbare ouderen

Het AanmeldPortaal is een samenwerking van de zorgorganisaties Avoord, De Riethorst Stromenland, Surplus, Thebe en Volckaert. Zij hebben de krachten gebundeld in het belang van de spoedzorg aan kwetsbare ouderen. Het portaal is een zorgloket voor huisartsen/huisartsenposten en spoedeisende hulpartsen. Doel van Het AanmeldPortaal is om te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen en direct de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen. Het werkgebied van Het AanmeldPortaal reikt van Etten-Leur tot Den Bosch en van Breda tot Gorinchem.

Verwijshulp

De button Verwijshulp verwijst u naar de website van Verwijshulp.nl waar direct inzichtelijk is waar in de regio beschikbare capaciteit is, zodat u direct contact op kunt nemen met de aanbieder die een plaats beschikbaar heeft. Door de capaciteit regio breed in kaart te brengen is het plaatsen intramuraal overdag beter georganiseerd, waardoor voorkomen kan worden dat onnodige plaatsingen in de ANW-uren plaatsvinden. Ook is er op de website een triagefunctie opgenomen die u helpt om tot de meest passende zorg te komen.


Consultatie

Met het AanmeldPortaal ontstaat een zorgloket voor de huisarts en de artsen van de spoedeisende hulp waar zij 24 uur per dag met vragen terecht kunnen middels de consultatie functie.


Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar info@hetaanmeldportaal.nl