Het aanmeldportaal

Nieuwsberichten

24-10-2018: nieuwe documenten geplaatst op website het AanmeldPortaal

Er zijn 2 nieuwe documenten geplaatst op de website van het AanmeldPortaal, t.w. een Excelbestand met gegevens over het werkgebied waar we actief zijn als AanmeldPortaal en een flowchart hoe om gegaan moet worden wanneer er in je dienst geen bedden beschikbaar zijn.

Werkgebied
In het Excelbestand is te zien in welk werkgebied wij als AanmeldPortaal actief zijn. Cliënten moeten uit dit werkgebied komen om via het AanmeldPortaal een doorverwijzing te kunnen krijgen.

Flowchart
Het AanmeldPortaal is er voor de kwetsbare ouderen die, buiten kantoortijden, niet (zonder zorg) naar huis kunnen of thuis kunnen blijven. Hiervoor hebben wij een proces opgezet waarin we op professionele wijze cliënten zorg bieden die zij nodig hebben: hetzij thuis, hetzij op een beschikbare plaats op een locatie van een van de aangesloten organisaties.

Ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder maken dat de groep kwetsbare ouderen steeds groter wordt. Dit heeft er inmiddels enkele keren voor gezorgd dat er geen bedden beschikbaar waren in ons werkgebied. Een probleem dat we niet met het AanmeldPortaal alleen kunnen oplossen.
Wel vinden we dat we, als beheersgroep van het AanmeldPortaal, ons hierop moeten voorbereiden, zodat iedereen weet hoe er gehandeld moet worden wanneer er geen bedden beschikbaar zijn. Daarnaast aan ons de taak als beheersgroep om de verwachtingen naar verwijzers op dit punt te managen.

De flowchart is een stroomschema waarin te zien is hoe gehandeld kan worden bij onvoldoende beschikbare bedden voor het AanmeldPortaal.
Het idee is verder dat Entrace in de toekomst automatisch naar alle klantenservices een bericht stuurt wanneer er nog maar weinig bedden beschikbaar zijn. Tot die tijd wordt dit blokje vervangen door de volgende acties: als je als klantenservice de beschikbaarheid van bedden wijzigt, check dan of er nog voldoende bedden beschikbaar zijn. Zo niet: informeer alle betrokken klantenservices.